Wykształcenie i stopnie naukowe

Home / O mnie / Wykształcenie i stopnie naukowe

2018

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Specjalność: inwestycje przedsiębiorstw, rozwój MSP, przedsiębiorczość i innowacje

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Temat rozprawy: „Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013”
(Rozprawa doktorska wyróżniona uchwałą Rady Wydziału EiSM)

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Firlej, Recenzenci: Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz, Prof. UWM dr hab. Piotr Bórawski

2008

Magister ekonomii

Specjalność: gospodarka i administracja publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Temat pracy: „Wpływ funduszy pomocowych Unii Europejskiej na rozwój województwa małopolskiego w latach 2004-2006”
(Studia magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym)

Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz