Organizacja i udział w Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy”

Organizacja i udział w Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy”

W dniach 15-16.10.2020 byłem współorganizatorem 10. Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENTRE – „Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne”. W ramach konferencji w sesji panelowej „Trendy w gospodarce cyfrowej” wygłosiłem referat, pt: „Sytuacja na rynku pracy w UE w kontekście rewolucji technologicznej 4.0”.
Więcej
CISCO – Spotkanie z praktykami biznesu

CISCO – Spotkanie z praktykami biznesu

Zorganizowanie dla studentów kierunku Ekonomia, specjalność: Przedsiębiorczość i innowacje spotkania z przedstawicielami firmy CISCO z oddziałem w Krakowie, oraz udział w niezwykle interesującym wykładzie połączonym z dyskusją nt.: "Nowe trendy technologiczne w biznesie".
Więcej
Udział w seminarium „Dobre rządzenie”

Udział w seminarium „Dobre rządzenie”

Na zaproszenie organizatorów cyklicznych spotkań seminaryjnych pod nazwą "Dobre rządzenie" udział w charakterze koreferenta w wykładzie pt.: Efekty wspierania innowacyjności ze środków Unii Europejskiej w Polsce. Przegląd badań ewaluacyjnych" autorstwa K. Lisek, A. Szczuckiej, S. Krupnika.
Więcej