Własne projekty naukowe

Home / Badania / Własne projekty naukowe

Własne projekty naukowe:

2020-2021Analiza zachowań ekonomicznych oraz stosowanych metod płatności
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Źródło finansowania: własne)
Zapraszam do udziału w badaniu: link do ankiety badawczej

2018-2019Technologie informatyczne jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Nr: 181/WE-KPI/03/2018/M/8181 Źródło finansowania: MNiSW)

2017-2018Wykorzystanie nowoczesnych form promocji w przedsiębiorstwach
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Nr: 157/WE-KPI/02/2017/M/7157, Źródło finansowania: MNiSW)

2016-2017Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw jako determinanta ich rozwoju
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Nr: 121/WE-KPI/04/2016/M/6121, Źródło finansowania: MNiSW)

2015-2016Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy unijnych
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Nr: 134/WE-KPI/03/2015/M/5134, Źródło finansowania: MNiSW)

2014-2015Finansowanie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Nr: 111/WE-KPI/02/2014/M/4307, Źródło finansowania: MNiSW)

2012-2013Znaczenie klastrów i inicjatyw klastrowych w rozwoju przedsiębiorstw
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Nr: 134/ KPiI/2/2017/MN/117, Źródło finansowania: MNiSW)

2011-2012Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną i rozwój przedsiębiorstw
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Nr: 204/KPiI/2/2011/MN/033, Źródło finansowania: MNiSW)