Pozostałe projekty

Home / Badania / Pozostałe projekty

Projekty naukowe realizowane w ramach Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji:

2020-2022Postęp technologiczny a ekosystemy przedsiębiorstw
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Maria Urbaniec, Nr: 12/EED/2020/POT, Źródło finansowania: MNiSW)

2019-2020Kreatywny i reaktywny aspekt przedsiębiorczości
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, Nr: 066/WE-KPI/01/2019/S/9066, Źródło finansowania: MNiSW)

2018-2019Uwarunkowania i formy rozwoju współczesnej przedsiębiorczości
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, Nr: 035/WE-KPI/01/2018/S/8035, Źródło finansowania: MNiSW)

2014Finansowe instrumenty i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, Nr: 047/WE-KPI/01/2014/S/4243, Źródło finansowania: MNiSW)

2013Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, Nr: 23/WE-KPI/02/2013/S/3023, Źródło finansowania: MNiSW)

2012Dylematy oddziaływania na rozwój przedsiębiorczości w Polsce
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, Nr: 35/KPiI/1/2012/S/035, Źródło finansowania: MNiSW)

2011Czynniki sektorowe i makroekonomiczne wpływające na rozwój przedsiębiorczości
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, Nr: 133/KPiI/1/2011/S/612, Źródło finansowania: MNiSW)

2010Kierunki ewolucji zatrudnienia w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Implikacje dla Polski.
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Anna Francik, Nr: 67/KPiI/4/2010/S/565, Źródło finansowania: MNiSW)

2009Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
(Status udziału: wykonawca, Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Anna Francik, Nr: 46/KPiI/1/2009/S/510, Źródło finansowania: MNiSW)

 

Inne projekty badawcze:

2020-2021Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne
(Status udziału: wykonawca, Nr: NBP-DEW-WPE-AB-0662-0103-2020, Kierownik projektu: Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, Źródło finansowania: NBP)

2019Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej
(Status udziału: wykonawca, Nr: 021/RID/2018/19, Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Źródło finansowania: MNiSW)

2016-2017Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?
(Status udziału: wykonawca, Nr: NBP-DEW-WPE-PM-066-0387-2017, Kierownik projektu: Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, Źródło finansowania: NBP)

2015-2016Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania
(Status udziału: wykonawca, Nr: NBP-DEW-WE-MS-0691-0465-2015, Kierownik projektu: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Źródło finansowania: NBP)

2011Opracowanie badania poziomu współpracy firm partnerskich z producentem oraz ich ścieżki rozwoju w oparciu o ofertę produktową Comarch dla sektora MSP (Staż badawczy w Comarch S.A.)
(Status udziału: kierownik projektu i wykonawca, Źródło finansowania: Comarch S.A., UE)