Ekspertyzy i szkolenia

Home / Ekspertyzy i szkolenia

Działalność ekspercka i szkoleniowa

 • Ekspert w obszarze przedsiębiorczości (rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz adaptacji kadr do rynku pracy) w Metropolii Krakowskiej (04.2022-10.2022)
 • Ekspert w krajowych i regionalnych programach operacyjnych funduszy europejskich na lata 2014-2020 (06.2015 do nadal)
Łączna wartość inwestycji poddanych ocenie w ramach złożonych wniosków to 65,4 mln PLN
 • Ekspert w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie w Starcie” wspierającym przedsiębiorczość (12.2013-03.2016)
Wydanie 323 ekspertyz (opinii pod względem merytorycznym oraz ekonomicznym opłacalności) w zakresie pomysłów na biznes zgłaszanych przez wnioskodawców chcących uzyskać wsparcie w ramach programu.
 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (03.2009 do nadal)
 • Szkoleniowiec w ramach warsztatów „Przedsiębiorczość akademicka” (12.2014)
 • Szkoleniowiec w ramach projektu „Kształcenie z perspektywą – II” (03-04.2014)
 • Szkoleniowiec w ramach projektu „Świętokrzyska Szkoła Biznesu – Spin off/ Spin out” z zakresu zakładania działalności gospodarczej (05.2011-01.2013)
 • Szkoleniowiec w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej” z zakresu zakładania działalności gospodarczej (01.2010-07.2011)

Moderowanie i aktywny udział w kongresach oraz konferencjach

 • III Forum Metropolii Krakowskiej – Moderator warsztatów w obszarze „Gospodarka” (29.11.2022, Kraków)
 • Konferencja „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą” – Moderator panelu (28.11.2022, Kraków)
 • IX edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – Moderator panelu „Intensywny rozwój sektora nowoczesnych usług” część 1 i 2 (14-15.11.2022, Kraków)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 11th ENTRE International Scientific Conference on Contemporary Challenges in Economics „Entrepreneurship and Innovation as Drivers of New Development Trajectories” – Moderowanie panelu „Wybrane trendy rozwoju w przedsiębiorczości” oraz wygłoszenie referatu „Factors influencing the dynamics of entrepreneurship in the EU countries – empirical analysis” (20-21.10.2022, Kraków)
 • Moderowanie szkoleń z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w gminach, organizowanych w ramach Forum Rozwoju Gospodarczego w Metropolii Krakowskiej (kwiecień – październik 2022, Kraków)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: REV4.0 – The Socio‒Economic Consequences of the Fourth Industrial Revolution – Wygłoszenie referatu „The EU labour market in the context of Technological Revolution 4.0 ‒ a comparative analysis” (19-23.09.2022, Kraków)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Przedsiębiorczość wobec wyzwań XXI wieku – Moderowanie panelu dyskusyjnego „Wyzwania przedsiębiorstw w dobie kryzysu” (08.07.2022, Kraków)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „9th ENTIME Conference – Entrepreneurship in Modern Economy” – Wygłoszenie referatu „Economic behavior of generations” (20-21.04.2022, Gdańsk)
 • VIII edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – Moderator panelu „Gospodarka 4.0 – Nowoczesne usługi dla biznesu” (5-7.10.2021, Kraków)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: 5th Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2021). Global Challenges, Crisis Management and Sustainable Development – Wygłoszenie dwóch referatów „Analysis of economic behavior in different generations before and during the Covid-19” oraz „Analysis of the labour market potential among the EU member states in relation to the expectations arising from the technological revolution” (2-3.07.2021, Dubrovnik)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 10th ENTRE International Scientific Conference on „Financial security and economic patriotism: markets, enterprises, technological innovations” – wygłoszenie referatu „Sytuacja na rynku pracy w UE w kontekście rewolucji technologicznej 4.0” (15-16.10.2020, Kraków)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia. Entrepreneurship in a regional perspective. Function of institutions, innovation, history and LGUs support.” – wygłoszenie referatu „Investment support for SMEs by EU funds as an opportunity for the development of enterprises in the regions” (7-8.11.2019, Rzeszów)
 • Konferencja naukowa: „Wykluczenie finansowe – współczesne uwarunkowania zjawiska” – wygłoszenie referatu „Fundusze unijne jako źródło finansowego wsparcia inwestycji w sektorze MŚP: premia dla zaradnych czy wsparcie dla wykluczonych” (27.11.2018, Kraków)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „The Economics of the Future: Between Economic Effectiveness and Social Justice” – wygłoszenie referatu „Wspieranie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw na przykładzie Małopolski” (17-18.11.2017, Kraków)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „8th International Strategic Management Conference” – wygłoszenie referatu „Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises. An Example for Poland” (21-23.06.2012, Barcelona)

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

 • CISCO (04.2020 do nadal)
 • COMARCH S.A. (07.2011 do nadal)
 • Krakowski Park Technologiczny (01.2017 do nadal)
 • Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (03.2009 do nadal)
 • Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (01.2009 do nadal)
 • Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (12.2013-03.2016)
 • Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (12.2014)
 • B&O Sp. z o.o. S.K.A (03-04.2014)