Ekspertyzy i szkolenia

Home / Ekspertyzy i szkolenia

Działalność ekspercka i szkoleniowa

 • Ekspert w krajowych i regionalnych programach operacyjnych funduszy europejskich na lata 2014-2020 (06.2015 do nadal)
Łączna wartość inwestycji poddanych ocenie w ramach złożonych wniosków to 65,4 mln PLN
 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (03.2009 do nadal)
 • Ekspert w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie w Starcie” wspierającym przedsiębiorczość (12.2013-03.2016)
Wydanie 323 ekspertyz (opinii pod względem merytorycznym oraz ekonomicznym opłacalności) w zakresie pomysłów na biznes zgłaszanych przez wnioskodawców chcących uzyskać wsparcie w ramach programu.
 • Szkoleniowiec w ramach warsztatów „Przedsiębiorczość akademicka” (12.2014)
 • Szkoleniowiec w ramach projektu „Kształcenie z perspektywą – II” (03-04.2014)
 • Szkoleniowiec w ramach projektu „Świętokrzyska Szkoła Biznesu – Spin off/ Spin out” z zakresu zakładania działalności gospodarczej (05.2011-01.2013)
 • Szkoleniowiec w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej” z zakresu zakładania działalności gospodarczej (01.2010-07.2011)

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

 • CISCO (04.2020 do nadal)
 • Krakowski Park Technologiczny (01.2017 do nadal)
 • Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (03.2009 do nadal)
 • Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (01.2009 do nadal)
 • COMARCH S.A. (07.2011 do nadal)
 • Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (12.2013-03.2016)
 • Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (12.2014)
 • B&O Sp. z o.o. S.K.A (03-04.2014)