Kontakt

Home / Kontakt
Zapraszam do współpracy w następujących obszarach:

– badania i analizy rynku,
– przygotowanie raportów i opracowań dla podmiotów prywatnych i publicznych,
– przygotowanie elektronicznych kwestionariuszy ankietowych,
– kursy i szkolenia,
– doradztwo i konsultacje,
– współudział w realizacji projektów unijnych,
– wykłady gościnne.
Projekty są możliwe do realizacji na terenie całego kraju, a  także poza Polską.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Instytut Ekonomii

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Gabinet: Pawilon B, pokój 455a
E-mail: piatkowm@uek.krakow.pl
Sekretariat: Pn, Wt, Cz: 8-12 oraz Śr, Pt: 12-16
Telefon: (+48 12) 293 5363
Faks: (+48 12) 293 5042