Wykładane przedmioty

Home / Dydaktyka / Wykładane przedmioty

Wykładane przedmioty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Studia I i II stopnia

  • Podstawy przedsiębiorczości i innowacji (kierunek: Ekonomia)
  • Podstawy przedsiębiorczości (kierunki: Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna; kierunek: Finanse i Rachunkowość, specjalność: Finanse przedsiębiorstw)
  • Podstawy organizacji i zarządzania (kierunek: Finanse i Rachunkowość)
  • Polityka spójności Unii Europejskiej (kierunek: Administracja)
  • E-biznes (kierunek: Ekonomia, specjalność: Przedsiębiorczość i Innowacje)
  • Rozwój zarządzania (kierunek: Ekonomia, specjalność: Strategie Rozwoju Biznesu)
  • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (kierunek: Ekonomia, specjalność: Ekonomia menedżerska)
  • Techniki wspierania przedsiębiorczości (kierunek: Ekonomia, specjalność: Przedsiębiorczość i Innowacje)
  • Decyzje cenowe małych i średnich przedsiębiorstw (I stopień, kierunek: Ekonomia, specjalność: Przedsiębiorczość i Innowacje)
  • Tutoriale (Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna – Program WISE)