Wykładane przedmioty

Home / Dydaktyka / Wykładane przedmioty

Wykładane przedmioty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Studia I i II stopnia

  • Tutoriale (Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna – Program WISE)
  • Podstawy przedsiębiorczości i innowacji (kierunki: Ekonomia, Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna, kierunek: Finanse i Rachunkowość)
  • Współczesna przedsiębiorczość (kierunek: Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce)
  • Projektowanie pomysłu biznesowego (kierunki: Prawo, Analityka gospodarcza)
  • Podstawy organizacji i zarządzania (kierunek: Finanse i Rachunkowość)
  • Gospodarka cyfrowa (kierunek: Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce)
  • Fintech i technologie cyfrowe (kierunek: Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce)
  • Fundusze europejskie w biznesie (kierunek: Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce)
  • Polityka spójności Unii Europejskiej (kierunek: Administracja)
  • E-biznes (kierunek: Ekonomia, specjalność: Przedsiębiorczość i Innowacje)
  • Rozwój zarządzania (kierunek: Ekonomia)
  • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (kierunek: Ekonomia)
  • Techniki wspierania przedsiębiorczości (kierunek: Ekonomia)
  • Decyzje cenowe małych i średnich przedsiębiorstw (kierunek: Ekonomia)